Toetus suusamäärimisvarustuse soetamiseks

Harju maavanema korraldusega nr 1-1/2137-k eraldati kohaliku omaalgatuse programmit spordiklubile  Suusavägi 1589 euro suurune toetus suusahooldustarvikute soetamiseks.